WITAMY

LATEST NEWS: 

24/08/2015:  TerpeneTech Licence Agreement and Investment

 

TerpeneTech to firma zajmuj?ca  si? badaniami, rozwojem oraz produkcj?, posiada wy??czn? licencje Eden Research na u?ywanie ich opatentowanych technologii w dziedzinie produktów biobójczych (biocydów).

Green planet in your heart hands - usa - environment concept

Technologie te oparte s? na naturalnych mechanizmach obronnych ro?lin, terpenach (izoprenoidy), do których dodatkowo opracowano metod? kapsulacji, która pozwala na kontrolowanie uwalniania substancji aktywnych.

TerpeneTech opracowa? równie? inne formu?y produktów  biobójczych opartych wy??cznie na sk?adnikach pochodzenia naturalnego.
-rolnictwie – dzia?anie owadobójcze na ptaszy?ca kurzego, dzia?anie odstraszaj?ce komary i muchy atakuj?ce konie i byd?oTechnologie te znajduj? swoje zastosowanie w :

-?rodki do stosowania domowego – trutki na mrówki i karaczany, ?rodki odstraszaj?ce komary, oraz ?rodki na roztocza, nieszkodliwe dla zdrowia spraye

-?rodki neutralizuj?ce zapachy – d?ugotrwa?a aktywno??  w miejscach gdzie wilgo? mo?e sprzyja? rozwojowi bakterii

-walka z zarazkami – d?ugotrwa?a aktywno??  w miejscach gdzie wilgo? mo?e sprzyja? rozwojowi zarazków

Dzi?ki nowatorskim metodom  poszukiwa? i komercjalizacji oraz we wspó?pracy z liderami rynkowymi  TerpeneTech gwarantuje sprzeda? swoich produktów w ka?dym segmencie.

TERPENETECH Ltd KEMP HOUSE, 152 CITY ROAD, LONDON, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM