BIOCIDE

Terpenetech Ltd ma przyjemność poinformować Państwo o przyznaniu nam oznaczenia ECHA (European Chemical Agency) wyrażąjac zgodę na wpisanie nas na liste dostawców substancji aktywnych geraniolu(Artykuł 95).

 

Terpenetech figuruje więc oficjalnie na liście dostawców substancji aktywnych z artykułu 95 zarzadzenia EU N°528/2012

CONTACT FORM

TERPENETECH Ltd KEMP HOUSE, 152 CITY ROAD, LONDON, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM